Samen één advocaat

Mediation

Echtscheiding onder begeleiding van een mediator is een relatief nieuwe vorm van scheiden die sterk in de belangstelling staat en aan populariteit wint.

En groot voordeel van een mediator is, naast het feit dat partijen kunnen volstaan met slechts 1 advocaat/mediator en dus de helft van de kosten besparen, dat partijen met behulp van een mediator met elkaar in gesprek blijven. En dat komt de relatie in grote mate ten goede.

De partijen werken zelf aan de oplossing, zonder sancties. De mediator begeleidt en zorgt er voor dat er een kwalitatief goede oplossing tot stand komt. Dit betekent dat er een breed draagvlak ontstaat voor de uiteindelijke overeenkomst. In plaats van strijd, zijn communicatie en overleg de sleutelwoorden. De kans op een onaanvaardbare escalatie in de relatie is kleiner als men blijft onderhandelen met elkaar.

Er komen geen vreemde, vaak bedreigende, elementen op de scheidende partijen af, zoals dreigingen met verkoop van het huis of het niet uitkeren van alimentatie als niet voldaan wordt aan ... etc. Het blijft vertrouwd zonder dreigementen wederzijds. De vuile was wordt niet buiten gehangen. Bij bemiddeling laat je de ander in zijn/haar waarde. Meestal zijn de kosten van de scheiding lager, slechts één advocaat en geen juridische touwtrekkerij. Tenslotte is de tijd die nodig is om tot de regeling van de scheiding te komen korter dan bij een gewone procedure.

Wat wordt besproken bij de mediator?
De mediator begeleidt beide partners bij het maken van afspraken over de ontbinding van het huwelijk. Het betreft dus afspraken tussen partners over:

• Alimentatie
• Verdeling van de boedel
• Omgangsregeling met kinderen
• De woning
• Opgebouwde pensioenrechten.
• Enzovoorts

Volgens de wet mag u zelf bepalen welke afspraken u hierover wilt maken. Zolang u het maar eens bent. De mediator adviseert u over de mogelijkheden, de consequenties en de regels. Door te kiezen voor een mediator die tevens advocaat is kunt u volstaan met 1 contactpersoon. De advocaat-mediator legt de afspraken voor u vast in een convenant en vraagt de echtscheiding voor u aan bij de rechtbank.