U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

En of twee advocaten

Als uw partner en u samen om de scheiding vragen en uw partner en u zijn het eens over de gevolgen van de scheiding of denken het eens te kunnen worden, dan hoeft u samen maar n advocaat te nemen. Gaat het om een eenzijdig verzoek en kunt u het niet eens worden over alle gevolgen van de scheiding, dan moeten uw partner en u allebei een eigen advocaat nemen. Ditzelfde geldt voor een verzoek om ontbinding van het huwelijk.

Kosten
Een gerechtelijke procedure kost geld. Naast de kosten voor uw advocaat moet u ook een bijdrage betalen in de kosten van de rechtspraak. Dit is het griffierecht.

Als u de kosten van de advocaat niet (helemaal) kunt betalen, kunt u in een aantal gevallen een 'toegevoegd' advocaat krijgen. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. U betaalt dan wel een eigen bijdrage. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Wilt u voor een toevoeging in aanmerking komen, dan moet u op het gemeentehuis van uw woonplaats een 'verklaring omtrent inkomen en vermogen' (viv) halen. Die verklaring geeft u aan uw advocaat. Uw advocaat stuurt de verklaring naar de Raad voor de Rechtsbijstand.

Daar gaat men na of u voor een toevoeging in aanmerking komt. Als u een toevoeging krijgt, komt u ook in aanmerking voor een vermindering van het griffierecht.

Nota bene

Als u uitsluitend een uitkering volgens de Wet werk en bijstand of verstrekkingen volgens de Regeling opvang asielzoekers ontvangt, hebt u geen VlV nodig. U kunt dan volstaan met het invullen van de Verklaring bijstandsgerechtigden en asielzoekers die achterin de VIV-brochure zit. U kunt hier meer over lezen in de brochures 'U wilt rechtsbijstand' en 'Verklaring omtrent inkomen en vermogen'. U kunt deze brochures aanvragen bij het Ministerie van Justitie.