U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Algemeen

Als u getrouwd bent maar niet langer bij uw partner wilt blijven, kunt u in Nederland om een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed vragen.

Bent u van tafel en bed gescheiden en wilt u helemaal uit elkaar, dan kunt u vragen om de ontbinding van uw huwelijk na scheiding van tafel en bed. Wilt u een scheiding of een ontbinding van uw huwelijk, dan krijgt u te maken met de regels die in de wet staan over echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. U moet bijvoorbeeld voor een scheiding of een ontbinding van het huwelijk naar de rechter. Dat geldt ook als u gehuwd bent met een partner van hetzelfde geslacht.

Op deze site vindt u informatie over de gang van zaken bij zo'n procedure:

- de reden waarom u uit elkaar kunt;

- het verloop van de procedure;

- wat er daarna nog moet worden geregeld.

 

Met 'scheiding' wordt zowel 'echtscheiding' als 'scheiding van tafel en bed' bedoeld. Als een passage alleen betrekking heeft op een echtscheiding en niet op een scheiding van tafel en bed, dan wordt het woord 'echtscheiding' gebruikt.