U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Boedelscheiding

Bij de scheiding moet alles wat u hebt (de boedel) worden verdeeld. Tot de boedel behoren bijvoorbeeld de huisraad en de platen- en cdcollectie. Hebt u een eigen huis, dan wordt de waarde van het huis verdeeld en zal de partner die in het huis blijft wonen in principe de andere partner moeten uitkopen.

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, krijgt elke partner in principe de helft. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd, dan wordt de boedel verdeeld zoals dat indertijd bij de notaris in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd.