U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Om een echtscheiding of een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed effectief te maken, moet de echtscheidingsbeschikking of de beschikking tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Om een scheiding van tafel en bed effectief te maken, moet de beschikking tot scheiding van tafel en bed worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Het huwelijksgoederenregister wordt door de griffie van de rechtbank bijgehouden.

Het verzoek tot inschrijving van de beschikking moet in alle gevallen binnen zes maanden worden gedaan nadat de beschikking definitief is geworden. Laat u of uw advocaat na de beschikking tijdig in te schrijven, dan verliest de beschikking haar rechtskracht en blijft u (volledig) gehuwd.