U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Kinderalimentatie

Beide ouders moeten voor hun kinderen totdat zij 18 jaar zijn, de kosten van verzorging en opvoeding betalen. Voor kinderen van 18, 19 en 20 jaar moeten de ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen. Over het alimentatiebedrag voor de minderjarige kinderen kunt u samen afspraken maken. De rechter gaat wel na of het overeengekomen bedrag in overeenstemming is met de bedragen die in het algemeen voor kinderalimentatie worden vastgesteld. De rechter kan, als hij of zij dat nodig vindt, een hoger bedrag vaststellen. (Als het om kinderalimentatie gaat voor een meerderjarig kind van 18, 19 of 20 jaar, dan moet de afspraak worden gemaakt tussen de betalende ouder en het kind.Komen de betalende ouder en het kind er samen niet uit, dan kan ook in dat geval de rechter een bedrag vaststellen.) Maakt u samen geen afspraak, dan kan de rechter gevraagd worden om het bedrag vast te stellen dat de ene ouder aan de andere voor de kinderen moet betalen.