U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

Eén of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Nationaliteit

Niet iedereen kan in Nederland scheiden of zijn of haar huwelijk laten ontbinden. Dat kan voor Nederlanders in de volgende gevallen:

- u en uw partner hebben allebei de Nederlandse nationaliteit;

- u bent Nederlander, verzoekt de echtscheiding en heeft tenminste een half jaar in Nederland uw gewone verblijfplaats. Dat kan daarnaast ongeacht de nationaliteit alleen in de volgende gevallen:

- u en uw partner verzoeken samen de echtscheiding en één van u beiden heeft zijn gewone verblijfplaats in Nederland;

- uw partner verzoekt de echtscheiding en u heeft in Nederland uw gewone verblijfplaats; - u verzoekt de echtscheiding en u heeft tenminste één jaar in Nederland uw gewone verblijfplaats;

- u en uw partner hebben uw gewone verblijfplaats in Nederland;

- de laatste gewone verblijfplaats van u en uw partner bevindt zich in Nederland en één van u beiden verblijft daar nog.

Wanneer u een nevenvoorziening inzake gezag over, informatie en raadpleging over, en omgang met uw minderjarige kinderen verzoekt, kunt u uw verzoek in beginsel in Nederland indienen, wanneer uw kinderen in Nederland hun gewone verblijfplaats hebben (zie het kopje 'Nevenvoorzieningen').