U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Partneralimentatie

Als u na de scheiding niet in staat bent om (geheel) in uw eigen levensonderhoud te voorzien, kunt u aanspraak maken op alimentatie voor u zelf. U kunt hierover in een schriftelijke overeenkomst (convenant) afspraken maken met uw partner. U kunt uw verzoek ook aan de rechter voorleggen. Op 1 juli 1994 zijn de wettelijke regels over partneralimentatie gewijzigd. Op dat moment is de Wet limitering alimentatie in werking getreden. In de Wet limitering alimentatie staat dat voor partneralimentaties die vanaf 1 juli 1994 zijn afgesproken of door de rechter zijn vastgesteld, geldt dat de betalingsverplichting in principe 12 jaar duurt. Natuurlijk kunt u ook een kortere termijn afspreken. De betalingsverplichting eindigt dan als de afgesproken termijn voorbij is. Bent u korter dan 5 jaar getrouwd en zijn er geen kinderen, dan kan volgens de Wet limitering alimentatie de alimentatieplicht niet langer duren dan het huwelijk heeft geduurd. (Voor meer informatie over alimentatie voor kinderen en ex-echtgenoten kunt u naar de rubriek alimentatie gaan