U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Pensioen

Bij een scheiding is er meestal sprake van ouderdomspensioen dat door n of beide partners tijdens het huwelijk is opgebouwd. Naast de aanspraak op ouderdomspensioen is er in veel pensioenregelingen ook een aanspraak op nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen

Bij een echtscheiding of een onbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed wordt een nabestaandenpensioen omgezet in een bijzonder nabestaandenpensioen. Zo'n bijzonder nabestaandenpensioen wordt aan de ene ex-partner uitbetaald als de ander (die het ouderdomspensioen voor de echtscheiding of de ontbinding van het huwelijk heeft opgebouwd) overlijdt. In het hoofdstukje 'Hoe verloopt de procedure' hebt u kunnen lezen dat de rechter zijn of haar beslissing over echtscheiding of ontbinding van het huwelijk kan laten afhangen van de afspraak over het recht op bijzonder nabestaandenpensioen of een andere overlijdensuitkering.

Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed verdeeld. Hierover hoeft de rechter geen beslissing te nemen, omdat vanaf 1 mei 1995 de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt. In die wet staat dat het ouderdomspensioen altijd wordt verdeeld, tenzij de partners in de huwelijkse voorwaarden of in een scheidingsconvenant uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is uitgesloten. Volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben beide partners recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

Men kan echter ook een andere verdeling afspreken. De pensioenuitvoerder betaalt (tezijnertijd) het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan beide ex-partners. Om rechtstreeks te kunnen uitbetalen moet de pensioenuitvoerder van uw scheiding op de hoogte zijn. U stelt de pensioenuitvoerder van uw scheiding op de hoogte, door binnen twee jaar na de scheiding het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen' naar de pensioenuitvoerder te sturen. Het formulier zit samen met de brochure 'Verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding' in een envelop. U kunt die envelop met formulier en brochure bij de meeste advocaten, notarissen, pensioenuitvoerders en bureaus voor rechtshulp krijgen. U kunt de brochure ook aanvragen bij het ministerie van Justitie. In de brochure kunt u lezen op welke manieren u het ouderdomspensioen kunt verdelen, hoe u het formulier moet invullen en wat u moet meesturen naar de pensioenuitvoerder.