U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Hoe verloopt de procedure

Verzoekschrift
Een scheidingsprocedure begint altijd met een verzoekschrift. Ditzelfde geldt voor de procedure voor een ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. In het verzoekschrift moeten zowel uw naam, voornamen en woonplaats worden vermeld als de naam, voornamen en woonplaats of werkelijke verblijfplaats (voor zover bekend) van uw partner. Als er minderjarige kinderen van u samen of van n van u beiden zijn, moeten ook hun naam, voornamen en woonplaats of werkelijke verblijfplaats (voor zover bekend) in het verzoekschrift worden vermeld.

Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner indienen. Maar als u dat niet wilt, of als dat onmogelijk is, kunt u het ook alleen doen. Zowel bij een gemeenschappelijk verzoek als bij een eenzijdig verzoek stuurt u uw verzoekschrift via uw advocaat naar de rechtbank. Bij een eenzijdig verzoek zorgt uw advocaat ervoor dat binnen veertien dagen na indiening bij de rechtbank een kopie van uw verzoekschrift via een deurwaarder bij uw partner wordt bezorgd.

Nevenvoorzieningen

Naast een verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk kunt u in het verzoekschrift vragen om n of meer nevenvoorzieningen. Zo'n nevenvoorziening kan ook in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift worden gevraagd.

Een nevenvoorziening is een beslissing van de rechter over een verzoek dat samenhangt met de scheiding of de ontbinding van het huwelijk. De rechter kan een nevenvoorziening treffen voor:

- het gezag, informatie en raadpleging over en de omgang met de minderjarige kinderen;

- de alimentatie voor de partner en/of de kinderen;

- de boedelverdeling, bij huwelijkse voorwaarden overeengekomen verrekening van inkomsten en vermogen;

- de huur of het gebruik van de echtelijke woning;

- andere zaken die met de scheiding samenhangen. (Zie de kopjes 'Bezwaar tegen nevenvoorzieningen' en 'nevenvoorzieningen'.)

Waar moet uw verzoek naar toe?

Een scheiding of een ontbinding van het huwelijk moet u vragen bij de rechtbank in het arrondissement waar u of uw partner woont. Als u niet in Nederland woont maar uw partner wel, stuurt u via uw advocaat het verzoek naar de rechtbank in het arrondissement waar uw partner woont. Woont u geen van beiden in Nederland, dan moet u het verzoek sturen naar de rechtbank in Den Haag.