U gaat scheiden

Algemeen

Duurzaam ontwricht

Samen of alleen

Nationaliteit

Op welk moment kunt u een scheiding of ontbinding aanvragen?

Rechtsbijstand

En of twee advocaten

Hoe verloopt de procedure

Uw partner is het niet eens met uw eenzijdig verzoek

Verweer bij eenzijdig verzoek om echtscheiding

Bezwaar tegen nevenvoorzieningen

Zitting

Beslissing

Voorlopige voorzieningen

Nevenvoorzieningen

Het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Boedelscheiding

Huur echtelijke woning

Pensioen

Convenant

Hoger beroep en cassatie

Wanneer is de scheiding of de ontbinding van het huwelijk definitief ?

Voorlopige voorzieningen

Een scheidingsprocedure kost tamelijk veel tijd. Het duurt in de regel minstens drie maanden voordat er een uitspraak over uw scheiding is. Tenminste als uw partner en u overal al afspraken over hebben gemaakt. Als uw partner en u het niet eens zijn over de dingen die moeten worden geregeld, kan het zelfs meer dan een jaar duren. U kunt het bijvoorbeeld niet eens zijn over het gezag over de kinderen of over de verdeling van de boedel. Het kan dan wenselijk zijn dat er een 'voorlopige voorziening' wordt getroffen. Bij een voorlopige voorziening neemt de rechter een voorlopige beslissing over die dingen waar u het niet eens over kunt worden. Zo'n beslissing van de rechter over een voorlopige voorziening geldt alleen tijdens de procedure. Van een uitspraak over een voorlopige voorziening kunt u niet in hoger beroep gaan.

U kunt een voorlopige voorziening via uw advocaat vragen. U kunt dit tijdens de scheidingsprocedure doen, maar ook vrdat de scheidingsprocedure is gestart. In dat laatste geval moet u wel binnen vier weken, nadat de voorziening is getroffen, uw scheidingsverzoek bij dezelfde rechtbank indienen. Anders verliest de voorlopige voorziening haar geldigheid. Een voorlopige voorziening kan worden getroffen voor:

- het gezag over en de omgang met de minderjarige kinderen;

- de alimentatie voor de partner en de kinderen;

- de boedelscheiding;

- het gebruik van de echtelijke woning en gemeenschappelijke spullen